Airsoftová pravidla

PRAVIDLA AIRSOFTOVÝCH HER

Nenapodujeme žádné vojenské jednostky, nepropagujeme žádné režimy… prostě si hrajeme. Pořádáme akce pro nadšence s vlastním vybavením i bez něj.

Základní pravidla akcí:

 1. každá zúčastněná osoba se musí chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům a i kolemjdoucím
 2. každá zúčastněná osoba se musí registrovat (facebook, web, email, mobil),
 3. každá osoba účastnící se samotné akce, to znamená i nehrající osoby (doprovod a podobně) si MUSÍ CHRÁNIT ZRAK
 4. na všech námi pořádaných akcích a všech našich hřištích se musí bez vyjímek používat POUZE BIO BB KULIČKY – žádné jiné nejsou tolerovány
 5. na všech akcích je povolen limit úsťové rychlosti maximálně 130m/s, pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv tuto hodnotu přemeřit – žádné jiné nejsou tolerovány
 6. na všech akcích se mohou používat pouze schválené airsoftové zbraně pro 6 mm nekovové střelivo. Žádné jiné střelivo je nepřípustné.
 7. všichni hráči s věkem pod 18 let musí mít řádně vyplněný a zákoným zástupcem podepsaný písemný souhlas. Těmto hráčům DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME POUŽÍVAT OCHRANNOU CELOOBLIČEJOVOU MASKU! Masky jsou k zapůjčení na všech našich akcích
 8. na všech akcích je přísný zákaz požívání jakýchkoliv alkoholických a omamných látek. Jakékoliv porušení tohoto pravidla znamená pro zůčastněnou osobu okamžité vykázání z areálu

Bezpečnostní pravidla: 

 • všichni hráči a další osoby se musí řídit pokyny rozhodčích a organizátorů
 • používat ke hře se smějí pouze plynové, el.  zbraně, splňující zákonné podmínky
 • tyto zbraně se smění nabíjet jen novými, originnálními kuličkami
 • v hrací zóně a všude tam, kde hrozí zásah kuličkou, si musí všechny osoby chránit zrak ochrannou masku
 • střílet je povoleno pouze v průběhu hry v hrací zóně
 • mimo hrací zónu se nosí zbraně zásadně vždy zajištěné a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi
 • k vyzkoušení zbraní slouží speciálně vymezená zkušební zóna
 • za úmyslný či neúmyslný výstřel mimo hrací zónu nebo mimo herní dobu může být hráč vyloučen pořadatelem ze hry
 • hranice hrací zóny a herní zóny určuje pořadatel
 • je zakázán fyzický kontakt mezi protihráčem i spoluhráčem
 • je zakázáno střílet a mířit i nenabitou zbraní na hráče či další osoby bez nasazené masky
 • alkohol, politická, válečná hesla a symboly se neslučují s filozofií Paintball City Holešov
 • konzumace alkoholu je povolena až na konci hracího dne
 • každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat bezpečností pravidla. Za přestupek proti těmto pravidlům je rozhodčí nebo organizátor oprávněn závodníka vyloučit z další hry bez nároku na vrácení startovného
 • organizátor hry si vyhrazuje právo na vykázání hráče ze hry (areálu), v případě, že sám shledá hráče fyzicky, nebo mentálně nezralým
 • bezpečnostní síť kterou je hřiště oplozeno, nezabrání průletu airsoftové kuličky, není tedy dovoleno záměrně do této sítě střílet
 • za každý přestupek může být hráč vyloučen z areálu bez nároku vrácení startovného

Prohlášení o odpovědnosti

Jsem si plně vědom, že minimální věková hranice je 18 let a vstup i pohyb na toto hřiště je na vlastní nebezpečí. Jsem si vědom toho, že pořadatel neručí za zranění a škody které přivodím sobě nebo jiné osobě, nebo která mi budou způsobena. Každá  osoba mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce a na hřiště se dostaví s osobou starší 18 let, která je za její jednání plně zodpovědná a bude na ni po celou dobu pobytu na hřišti zodpovědná.